Kancelaria Doradców Prawnych
ul. Warszawska 44/50 lok. 150
95-200 Pabianice
tel: 42 288 10 40

 
Ceny za usługi świadczone przez Kancelarię zależą od wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała) oraz charakteru sprawy i przewidywanego nakładu pracy.
Klient przed podjęciem decyzji o zleceniu sprawy Kancelarii i przed podpisaniem umowy, otrzymuje pełną informację na temat wysokości wynagrodzenia oraz innych dodatkowych kosztów, jakie mogą się łączyć ze sprawą.
 
Stawka kwotowa
 • Wynagrodzenia ustalane jest indywidualnie dla konkretnej sprawy
 • Kwota ustalona według stawki kwotowej określona jest z góry, nie ulega zmianie niezależnie od ilości godzin poświęconych na rozwiązanie danej sprawy i niezależnie od ilości i rodzaju podjętych w sprawie czynności.
 • Wynagrodzenie kwotowe jest płatne z góry, w całości lub zaliczkowo. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.
 • Porady prawne już od 60 PLN ! 
 • Pisma procesowe już od 100 PLN !
 
Stawka godzinowa
 • Ustalana indywidualnie z klientem kwota wynagrodzenia za 1 godzinę poświęconą dla Klienta. Klient płaci za czas faktycznie poświęcony na jego obsługę.
 • Stawka godzinowa najczęściej stosowana jest wobec przedsiębiorców lub w sprawach, w których nie jest możliwe ustalenie z góry zakresu usługi.
 
Stawka ryczałtowa
 • Oferujemy także rozliczenie w formie miesięcznej stawki ryczałtowej ustalonej indywidualnie z Klientem. 
 • Głównymi zaletami tego systemu rozliczenia jest przewidywalność i niezmienność kosztów świadczonej pomocy prawnej niezależnie od ilości zleconych Kancelarii spraw w danym miesiącu.
 • Stawka ryczałtowa najczęściej stosowana jest wobec przedsiębiorców.
 
Prowizja za sukces
 • Kancelaria stosuje także system wynagrodzenia polegający na częściowym lub całkowitym rozliczeniu kosztów obsługi po wykonaniu określonego zadania. 
 • W tym przypadku rozliczenie wynagrodzenia następuje po zakończeniu przez Kancelarię pomocy prawnej w konkretnej sprawie, stosownie do jej wyniku.
 • Prowizja za sukces jest najczęściej stosowana w przypadku spraw odszkodowawczych i o zadośćuczynienia.